Facultatea de Educație Fizică și Sport, la admiterea din anul 2021 vă așteaptă cu studii universitare de licență la următoarele programe de studii

08.04.2021

- Educaţie fizică şi sportivă

- Kinetoterapie și motricitate specială

și studii universitare de masterat la următoarele programe de studii:

- Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

- Sport și performață motrică