Facultatea de Educație Fizică și Sport, la admiterea din anul 2020 vă așteaptă cu studii universitare de licență la următoarele programe de studii

10.09.2020

- Educaţie fizică şi sportivă - HG 299 din 09.04.2020

- Kinetoterapie și motricitate specială - HG 739 din 31.08.2020

și studii universitare de masterat la următoarele programe de studii:

- Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare - HG 738 din 31.08.2020

- Sport și performață motrică - HG 738 din 31.08.2020