*** INFORMAȚII UTILE PENTRU ADMITEREA 2022 ***

06.03.2022


În atenția candidaților – sesiunea iulie 2022

  • Candidații admiși pe locuri bugetate (fără taxă de studii) vor confirma locul prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, semnarea contractului de studii și depunerea la dosarul de înscriere a Diplomei de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă la înscriere) la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR);
  • Candidații admiși pe locuri cu taxă au două alternative de a confirma locul:
  • ONLINE prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii, care va fi transmis, prin e-mail, de către îndrumătorul de an. După semnare și scanare, îl veți transmite, pe e-mail, îndrumătorului de an, în perioada 27-28 iulie 2022;
  • prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR),


Pentru candidații la programul de studii EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ probele practice se vor desfășura în data de 22. 07. 2022, începând cu ora 8, la stadionul GLORIA. (locație https://goo.gl/maps/fxLvoJWA2W...) Prezența cu echipamentul sportiv și cartea de identitate sunt obligatorii.

Pentru celelalte programe de studii, inclusiv Kinetoterapie și motricitate specială, înscrierea continuă inclusiv în data de 24.07.2022, până la ora 13.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022, PROGRAM DE STUDII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Facultatea de Educație Fizica și Sport va organiza joi 21 iulie 2022 între orele 12-16 la sala de sport “Mihai Botez” a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad (strada Elena Drăgoi nr. 2-4), pregătire pentru proba B a examenului de admitere – PARCURS APLICATIV.

Proba A a examenului de admitere la Facultatea de Educație Fizica și Sport din cadrul Universității “Aurel Vlaicu” din Arad se va desfășura în data de 22 iulie 2022 de la ora 8.00 pe stadionul de atletism “Gloria” din Arad (str. Dacilor nr. 9). Prezentarea candidaților la stadion să fie cel tărziu la ora 7.30. Având în vedere condițiile meteorologice prognozate, recomandam candidaților să își asigure apa pentru hidratare.