Cercetare

Plan de cercetare Fefs 2022 20231. Strategia cercetării științifice

  • Strategia cercetării științifice 2020-2024

2. Raport de cercetare științifică

  • Raport cercetare 2016-2020 - FEFS

3. Centru de cercetare pentru activităţi fizice

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU ACTIVITĂȚI FIZICE face parte din Institutul de Cercetare în Științe Sociale și Umaniste din Universitatea Aurel Vlaicu și are ca scop promovarea de relații de cercetare, disciplinare și interdisciplinare în domeniul științei sportului.

Este constituit ca o platformă pentru cercetări interdisciplinare în domeniul științei sportului, având subdomeniile: educație fizică, sport de performanță, echipament și instalații sportive, psihologie sportivă. Membrii sunt cadre didactice și studenți. Dotările centrului oferă posibilități pentru: măsurători antropometrice, evaluare motrică și funcțională, determinarea calităților motrice, condiției fizice,etc.

Anual, centrul organizează simpozioane și workshop-uri naționale și internaționale (ex. ISREIE 2010,2012,2014, Măsurare, testare și evaluare în activitatea fizică 2013, Evaluare motrică și funcțională 2014). Rezultatele cercetării sunt prezentate la la conferințe naționale și internaționale (Romania, Serbia, Ungaria, etc.) sau publicate în revista „Arena - Journal of Physical Activities”, indexată în importante baze de date internaționale.

Centrul este partener pentru evenimente internaționale precum: European Event "Move Week" 2013-2014 action "Now We Move," promovând activitatea fizică în rândul maselor, sau cercetarea pentru oameni prin European Event "Researchers at night"(2014, 2015, 2016).

Centrul cuprinde două grupe de cercetare :

a) ,,Educație fizică și activități de timp liber” (responsabil conf. univ. dr. Viorel Petru Ardelean, Tel.: +40 257 211044; Mobil: +40 743 107182 email: viorel.ardelean@uav.ro și

b) ,,Sport de performanță” (responsabil conf. univ. dr. Corina Dulceanu, Tel: +40 257 211044; e-mail:corina.dulceanu@uav.ro

Coordonator C.C.A.F.

Conf. univ. dr. Viorel Ardelean

4. Teme de cercetare 2020-2021

  • Tematici de cercetare - IN CURS DE ACTUALIZARE

5. Simpozion internațional ISREIE

6. Revista Facultăţii EFS

Arena-Journal of Physical Activities

  • ISSN : 2285 - 830X / 2012
  • Anul apariţiei primului numar : 2012
  • Frecvenţa de apariţie: un numar / an
  • Limba de publicare : engleză
  • Managing editor : Lect. univ. dr. Osser Gyongyi
  • Pagina web: Arena-Journal of Physical Activities

Rezultatele activităților de cercetare a cadrelor didactice titulare din cadrul Facultății de Educație fizică și Sport, Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă

Planul anual de cercetare al Departamentului de Educație Fizică și Performanță Sportivă