Programe Studii

Programe de studii - PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Licenţă

Domeniul Educație Fizică și Sportivă (3 ani, IF)

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - 2020-2021

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ 2020-2021

Master

Domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (3 ani, IF)

ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE - 2020-2021

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ - 2020-2021