Programe Studii

Programe de studii - PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Licenţă

Domeniul Educație Fizică și Sportivă (3 ani, IF)

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - 2021-2022 (PROMOȚIA 2024)

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ 2021-2022 (PROMOȚIA 2024)

Master

Domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (3 ani, IF)

ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE - 2021-2022 (PROMOȚIA 2023)

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ - 2021-2022 (PROMOȚIA 2023)