Orare

Anul 2 orarEducaţie fizică şi sportivă

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

Structura anului universitar 2019 - 2020