Finalizare Studii

Informații absolvenți

IN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR pentru ridicarea actelor de studii

Informații studenți

Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de doctorat - septembrie 2021

Procedura operațională privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și master

Componența Comisiilor de licență, disertație și de analiză și soluționare a contestațiilor

Componenta comisiilor examen finalizare studii licenta si master


Calendarul examenului de licență și de disertație

Calendarul examen finalizare studii licenta si master

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor – se vor pune fișierele din mail, astfel:

Licență:

Acte_necesare_inscriere_ex_de_licenta

F.PO.07.03 Cerere de inscriere licenta

F.PO.07.10 Cerere adresata decanului (absolventi licenta)

F.R.09.06 Declaratie de originalitate (absolventi licenta)

Disertație:

Acte_necesare_inscriere_ex_de_disertatie

F.PO.07.03 Cerere de inscriere disertatie

F.PO.07.10 Cerere adresata decanului (absolventi disertatie)

F.R.09.06 Declaratie de originalitate (absolventi disertatie)

FIȘA ALUMNI

Fisa ALUMNI LICENTA

Fisa ALUMNI MASTERArhivă

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR / STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN DE STUDII


Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master

Formulare

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.