Finalizare Studii


ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR / STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN DE STUDII


Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master

Formulare

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.