Știri

Știri și comunicate recente

Informații studenți

27.05.2020

Informații studenți

mai mult

Structura anului universitar 2019-2020

27.05.2020

Structura anului universitar 2019-2020 valabilă începând cu 09.04.2020Structura anului universitar 2019-2020Structura anului universitar 2019-2020 numai pentru anul 3 EFS

mai mult

Programare examene sesiune de vara, sesiune de restante pentru examenele aferente semestrul II şi sesiune de reexaminări şi măriri de note

04.09.2019

Sesiunea de reexaminări şi măriri de notă anul I AMCESesiunea de reexaminări şi măriri de notă anul I EFSSesiunea de reexaminări şi măriri de notă anul II EFSSesiunea de restanţe pentru examenele afer...

mai mult

Educație Fizică

Facultatea de educație fizică și sport va așteaptă cu studii universitare de licență, programul de studii: Educaţie fizică şi sportivă și studii universitare de masterat programul de studii: Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare.

mai mult

Evenimente

Cele mai recente evenimente

Fitness Day

19.11.2019

Joi 21.11.2019 ora 10 în Sala de sport Mihai Botez, complex M. (Micalaca) are loc evenimentul Fitness Day, destinat cu precădere studenților facultăților de neprofil.

mai mult
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...