Informatii Studenti

A. Îndrumători de an și șefi de an 2021-2022

1. Îndrumători de an studii și șefi de an
2. Responsabili programe de studii

B. Procedură operaţională privind redistribuirea anuala a locurilor finanțate de la bugetul de stat

C. Contracte de studii /Acte adiționale

Procedură operațională privind întocmirea și semnarea contractelor de studii

Contracte de studii

1 EFS - 2021-2022

1 KMS - 2021-2022

1 AMCE -2021-2022

Acte adiționale

2 EFS buget - 2021-2022

2 EFS taxă - 2021-2022

3 EFS buget - 2021-2022

3 EFS taxă - 2021-2022

2 KMS taxă - 2021-2022

2 AMCE buget - 2021-2022

2 AMCE taxă - 2021-2022

2 SPM taxă - 2021-2022


D. Regulament privind activitatea profesională a studenților pe baza creditelor transferabile