Informatii Studenti

A. Îndrumători de an și șefi de an 2020-2021

1. Îndrumători de an studii și șefi de an
2. Responsabili programe de studii

B. Procedură operaţională privind redistribuirea anuala a locurilor finanțate de la bugetul de stat

C. Contracte de studii /Acte adiționale

Procedură operațională privind întocmirea și semnarea contractelor de studii

Contracte de studii

Licență

Anul I de studii 2019-2020

- buget

- taxă

Anul II de studii 2019-2020

- buget

- taxă

Anul III de studii 2019-2020

- buget

- taxă

Masterat

Anul I de studii 2019-2020

- buget

- taxă

Anul II de studii 2019-2020

- buget

- taxă

D. Regulament privind activitatea profesională a studenților pe baza creditelor transferabile