Program secretariat

ing.ec. Maria BARBU

Secretar șef Facultatea de Educație Fizică și Sport

fefs@uav.ro

mioarabarbuarad@yahoo.com

0257 - 211 044
0721 141 939

SECRETARIAT - PROGRAM CU PUBLICUL

Complex M, str. Elena Drăgoi nr.2-4 ARAD, camera 22

LUNI ÷ VINERI: 1000- 1200

PROGRAM DE AUDIENŢE

Decan – prof.univ.dr. Vasile Liviu ANDREI

MIERCURI: 1000- 1200

JOI: 1000- 1200