Cercetare

Zilele sportului universitar arădean

Program

Workshop

Manifestari stiintifice si sportive FEFS

Simpozion internațional ISREIE

Simpozion int ISREIE 2014

Simpozion int ISREIE 2016

Simpozion int ISREIE 2018

Simpozionul International ISREIE - 2016

Programul sectiunii Educatie Fizica si Sport de la Simpozionul International ISREIE - 2016

Centru de cercetare pentru activităţi fizice

Coordonator: prof univ. dr. Galea Ioan

e-mail: ioan.galea@uav.ro

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU ACTIVITĂȚI FIZICE face parte din Institutul de Cercetare în Științe Sociale și Umaniste din Universitatea Aurel Vlaicu și are ca scop promovarea de relații de cercetare, disciplinare și interdisciplinare în domeniul științei sportului.

Este constituit ca o platformă pentru cercetări interdisciplinare în domeniul științei sportului, având subdomeniile: educație fizică, sport de performanță, echipament și instalații sportive, psihologie sportivă. Membrii sunt cadre didactice și studenți. Dotările centrului oferă posibilități pentru: măsurători antropometrice, evaluare motrică și funcțională, determinarea calităților motrice, condiției fizice,etc.

Anual, centrul organizează simpozioane și workshop-uri naționale și internaționale (ex. ISREIE 2010,2012,2014, Măsurare, testare și evaluare în activitatea fizică 2013, Evaluare motrică și funcțională 2014). Rezultatele cercetării sunt prezentate la la conferințe naționale și internaționale (Romania, Serbia, Ungaria, etc.) sau publicate în revista „Arena - Journal of Physical Activities”, indexată în importante baze de date internaționale.

Centrul este partener pentru evenimente internaționale precum: European Event "Move Week" 2013-2014 action "Now We Move," promovând activitatea fizică în rândul maselor, sau cercetarea pentru oameni prin European Event "Researchers at night"(2014, 2015, 2016).

Centrul cuprinde două grupe de cercetare :

a) ,,Educație fizică și activități de timp liber” (responsabil lect.univ.dr. Viorel Petru Ardelean, Tel.: +40 257 211044; Mobil: +40 743 107182 email: viorel.ardelean@uav.ro și

b) ,,Sport de performanță” (responsabil prof.univ.dr.Ioan Dorin Galea, Tel: +40257211044; Mobil: +40723210956, e-mail:ioan.galea@uav.ro

Coordonator C.C.A.F.,

Prof. univ. dr. Ioan Galea

Strategia cercetării științifice 2016-2020

Raport cercetare 2016-2020 - FEFS

Tematici de cercetare

Raport anual

Revista Facultăţii

Prezentare revista Arena JPA

Arena-Journal of Physical Activities

ISSN : 2285 - 830X / 2012

Anul apariţiei primului numar : 2012

Frecvenţa de apariţie: un numar / an

Limba de publicare : engleză

Managing editor : Lect. univ. dr. Viorel Petru Ardelean

Pagina web: Arena-Journal of Physical Activities